Induló osztályok:

FELVÉTELI 9.OSZTÁLYBA

A 2024- 2025 - as tanévben HAT kilencedik osztályt szeretnénk indítani, a következő szakosításokkal:

  Elméleti oktatás , REÁL szakok

 • Matematika-informatika, intenzív informatika: 26 hely

  Az intenzív informatika szakosítás emelt informatika programozás óraszámot jelent, a diákok heti 1 informatika óra helyett heti 4 órában bővíthetik informatikai tudásukat. Ezekben az osztályokban első és második idegen nyelvet is heti két órában tanítunk.

 • Matematika-informatika/Természettudományok, intenzív angol nyelv: 13 + 13 hely

  Az intenzív angol nyelvű informatika osztály emelt óraszámot jelent angol nyelvből, így diákjaink heti 2 óra helyett heti 4 órában sajátítják el a nyelvet. Ellenben az informatika programozás óra ezekben az osztályokban heti 1 óra. Második nyelvként németet tanulnak heti 2 órában.

 • Természettudományok, intenzív angol nyelv: 26 hely

  Az intenzív angol természettudomány szakon heti 4 óra angol és heti 2 óra német van.

 • Érettségi: román, magyar, matematika és egy választott tantárgy a következőkből: fizika/ informatika-programozás/ kémia/ biológia.
  Tizenkettedik végén segédprogramozói diploma szerezhető.
  Továbbtanulási lehetőségek: real szakok, pl mérnöki szakok, programozás, közgazdászat, orvosi, gyógyszerészeti, de akár humán szakok is, nyelvek, tanári stb.

  Elméleti oktatás , HUMÁN szakok

 • Társadalomtudományok, bilingv: 13 angol +13 német hely

  A társadalomtudomány szakon három lehetőség közül választhatnak: a kéttanyelvű (bilingv) osztály angol, illetve német változata, és az intenzív angol osztály. A kéttannyelvű (bilingv) osztály heti 6 angol/német órát jelent. Az angol feléhez szükséges megyei szintű felmérő nyelvvizsga- erre május 13-15 között kell jelentkezni a diák saját iskolájánál, május 16-17-én kell beiratkozni, a vizsgára pedig május 24-én kerül sor. A vizsgát helyettesítheti nemzetközi nyelvvizsga, de ezt is el kell ismertetni ebben az időszakban a saját iskolájánál. Az osztály német felében azonban kezdő szintről indul az oktatás, ezért nem szükséges nyelvvizsga. Az osztály mindkét fele tanul másodnyelvet is – az angol németet, a német angolt
 • Társadalomtudományok, intenzív angol nyelv: 26 hely

  Az intenzív osztály heti 4 órában tanul angolt, heti 2 órában németet/franciát. Mind az öt elméleti osztályunkban csoportbontással oktatjuk az első nyelvet, a másodnyelv esetében csak a bilingv osztályoknál van csoportbontás

 • Érettségi: román, magyar, történelem és egy választott tantárgy a következőkből: földrajz/ filozófia/ logika/ pszichológia/ közgazdaságtan
  Továbbtanulási lehetőségek: jog, humán szakok, nyelvek, tárdasalomtudományok, tanári, kommunikáció, európai kapcsolatok, alkalmazott nyelvek, marketing.

 • Pedagógia szakirány - egy osztály, 24 hely- 12 hely tanító- óvodapedagógus, 12 hely bölcsődei óvódapedagógus

  Érettségivel záruló szakmai, elhivatottsági (vocaţional) szak.
  Pedagógiai alapú tanulmányok, mely szakvizsgával zárul. A megszerzett képesítés feljogosít a bölcsődékben való munkavállalásra. A diákok gyakorlati képzést is kapnak, óvodákban, illetve bölcsődékben. Az elméleti oktatás ugyanakkor azt is biztosítja, hogy aki egytemen szeretne továbbtanulni megtehesse.
  Az érettségi vizsga elméleti része a humán szaknak megfelelő: román, magyar, történelem és egy választott tantárgy. A szakmai vizsga a gyakorlati képzséhez, illetve óratartáshoz kapcsolódik, a módszertani előírásoknak megfelelően.
  TUDNIVALÓK AZ ELŐZETES FELMÉRÉSRŐL PEDAGÓGIAI SZAKOKRA JELENTKEZŐKNEK a 2024-2025-as tanévre
  Előzetes képességfelmérés a tanítónő – óvodapedagógus és Bölcsődei - óvodapedagógus szakokra iratkozók számára
  Az előzetes képességfelmérés menetrendje:
  · 2024. május 13–15: A saját iskola titkárságáról ki kell kérni a Beiratkozási lap mellékletét (Anexă la fișa de înscriere)
  · 2024. május 16–17: beiratkozás a Kölcsey Ferenc Főgimnázium titkárságán 8,30 és 15,00 óra között (személyesen)
  · 2024. május 21, 8.00 órától : előzetes képességfelmérés a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban
  · 2024. Május 27-31: eredményhirdetés (Admis/Respins)
  Ezután részt kell venni az országos felmérő vizsgán.
  2024. július 9. Bejutás az EN eredmények sorrendjében. Akit ennek alapján fel tudtunk venni, annak már nem kell részt vennie a számítógépes leosztáson. Akinek esetleg nem sikerül bejutnia, annak részt kell vennie a számítógépes leosztáson.
  2024 július 9 jelentkezés a Kölcsey titkárságán – a bejutott diákok a személyes dossziéjukkal (a saját iskolából hozzák). Ha valaki bejutott, de nem akarja helyét elfoglalni, az július 9-én köteles ezt írésbeli nyilatkozatban letenni a Kölcsey titkárságán
  2024 július 10-én- iskola leküldi a bejutok névsorát a tanfelügyelőségre
  A képeségfelmérésre való beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  Beiratkozási lap melléklete (anexă la fișa de înscriere, a saját iskola titkársága állítja ki)
  Beiratkozási kérvény (ami majd a Kölcsey Ferenc Főgimnázium titkárságán a jelentkezéskor kap meg)
  Másolat a születési bizonyítványról/ személyi igazolványról
  Másolat a szülő személyi igazolványáról
  A képeségfelmérésen való részvételhez  szükséges:
  1. Személyi igazolvány vagy ellenőrző
  2. Rajzfelszerelés (szines ceruza, grafit ceruza, radír, rajzlap)
  3. Sportfelszerelés
  A jelentkezőket az iskola ebédlőjében várjuk május 21-én 8 órától
  A képességfelmérés beosztása:
  Nr. Képességfelmérés Dátum Óra Megjegyzések
  1 Interjú 21.05.2024 8,00 Előzetes beosztás alapján
  2 Erőnléti felmérés 21.05.2024 9,00 Előzetes beosztás alapján
  3 Művészeti felmérés 21.05.2024 11,00 Előzetes beosztás alapján
  4 Zenei felmérés 21.05.2024 12,00 Előzetes beosztás alapján
    Az előzetes képességfelmérés szerkezete:
  1.Művészeti felmérés -- Csendélet rajzolása
  2.Zenei felmérés
  Egy ének eléneklése
  Egy ritmus elismétlése
  3.Interjú
  Egy szöveg felolvasása
  Beszélgetés
  4.Erőnléti felmérés
  2-3 tornagyakorlat elismétlése a bemutató alapján
  3-4 akrobatikus gimnasztika elem
  600 m futás (nem időre)
  INFORMÁCIÓK AZ INDULÓ TANÍTÓ–ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS BÖLCSŐDEPEDAGÓGUS SZAKOKKAL KAPCSOLATBAN
  Tudnivalók a két szakról:
  · Líceumi végzettség – magyar nyelven
  · 4 éves időtartam
  · Elméleti és gyakorlati tudás
  · Gyakorlat magyar nyelvű bölcsődékben, óvodákban, iskolákban heti rendszerességgel
  Milyen végzettséget adnak?
  A 4 líceumi év végén a következő diplomákat lehet megszerezni:
  · Érettségi diploma
  · Bölcsődepedagógus/ tanító - óvodapedagógus szakképesítést igazoló diploma
  ·Az első két oklevél megszerzése után azonnal el lehet helyezkedni bölcsődében, óvodában vagy általános iskolában. Ha szeretnének továbbtanulni, diákjaink bármely egyetemen folytathatják tanulmányaikat.
  Szeretettel várunk!


  Vidéki diákjainknak bentlakást és étkezési lehetőséget kínálunk Szeretettel várjuk leendő IX. osztályos diákjainkat!

letöltés: Felvételi METODOLÓGIA