HIREK

- A nyílt nap időpontja: 2019.03.05-én 17.00 órától

- BEIRATKOZÁSI IDÕSZAK 2019.03.04 - 2019.03.22

BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLYBA
 • OMEN Módszertan-letöltés
 • Beiratkozási kisokos
 • Körzet
 • Beiratkozási kritériumok
 • A beiratkozáshoz szükséges iratok
 • ÓRAREND
  BEIRATKOZÁSI IDÕSZAK 2019.03.04 - 2019.03.22
  Hétfõ 8 - 16
  Kedd 8 - 18
  Szerda 8 - 16
  Csütörtök 8 - 18
  Péntek 8-16
  KÖRZET

  Szatmárnémeti, Mihai Eminescu utca

  BEIRATKOZÁS AZ ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLYBA

  Beiratkozási időszak 2019 március 4. - március 22

  BEPILLANTÓ - Nyílt nap az előkészítő osztályba iratkozók számára

  A Kölcsey Ferenc Főgimnázium március 5.-én, kedden, 17 órától nyílt napot szervez leendő előkészítős gyerekek és szüleik számára.
  A nyílt nap során az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az iskolában folyó munkába, megismerhetik az előkészítő osztály sajátos programját, tantervi követelményeit, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó módszereket.
  Bemutatkozik Wolf Henrietta, a szeptemberben induló előkészítő osztály tanítónője. Játékos ismerkedésre, kézműves foglalkozásra várja a gyermekeket és a szülők kérdéseire is válaszolni fog majd.
  Az esemény helyszíne a Főgimnázium ebédlője, valamint az előkészítő osztály terme.

  Beiratkozási kisokos - Amit az előkészítőosztályba való beiratkozásról tudni kell

  - az Oktatási Minisztérium által kidolgozott Módszertan alapján-

  Kik irakozhatnak előkészítő osztályba?
  •    Előkészítő osztályba iratkozhatnak mindazok a gyerekek, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a hat évet.
  •   Azon  gyerekek , akik a hat évet 2019. szeptember 1.-december 31. között töltik be két lehetőség közül választhatnak:
      1. - Beiratkozhatnak előkészítő osztályba, ennek azonban feltétele egy, az iskolaérettséget vizsgáló, pszichoszomatikus felmérésen való részvétel. Ennek eredményét írásban közlik a szülőkkel.
  Amennyiben a felmérés eredménye ezt lehetővé teszi, jelentkezhetnek a beiratkozásra az iskoláknál, de magukkal kell vinniük a felmérés eredményét igazoló papírt.
  Amennyiben a felmérés eredménye azt jelzi, hogy a gyermek nem iskolaérett, az óvoda nagycsoportjába írható be. A felmérés eredménye NEM óvható meg.
  Az iskolaérettséget vizsgáló helyszíneket az oktatási intézményekben és a megyei tanfelügyelőségek honlapjain is közlik.
  Az iskolaérettség vizsgálata szülői kérésre történik, a CJRAE/CMBAE számára leadott típuskérvény alapján.
  -  A másik lehetőség, hogy a gyerekek továbbra is az óvodában maradnak, a nagycsoportba iratkoznak. Ez esetben természetesen nem kell részt venniük az iskolaérettségi vizsgálaton.
  •    Azon gyerekek esetében, akik december 31. után töltik be a hat évet, az oktatási intézmények, illetve a tanfelügyelőségek tanácsadással szolgálnak a szülők számára, hogy a gyermek oktatási szükségleteit figyelembe véve hozzanak döntést. Ezen gyerekek esetében is kötelező az iskolaérettségi vizsgálat.

  Az oktatási intézmény kiválasztása
  •    Mindazon gyerekek, akik a körzetük szerint kijelölt iskolát választják, felvételt nyernek ezen iskolákba.
  •    A megmaradt szabad helyekre az iskolák más körzetekhez tartozó gyerekeket is felvehetnek.
  •   Túljelentkezés esetén az iskolák az általános és specifikus követelmények figyelembe vételével hagyják jóvá a beiratkozási kérvényeket. A specifikus követelményeket jóváhagyja a tanfelügyelőség jogásza is.
  •    Ezeket a követelményeket, valamint az elfogadott igazoló dokumentumok listáját, minden iskola kifüggeszti, illetve közzéteszi honlapján.
  •    Amennyiben az utolsó helyre, a kritériumok figyelembevételével, egy ikerpár egyik tagja kerül, a másik testvér automatikusan felvételt nyer.
  •   Amennyiben a szülők nem a körzetük szerint kijelölt iskolába kívánják beíratni gyermeküket, a beiratkozási típusnyomtatványon bejelölhetnek egy olyan választási lehetőséget (opciót), mely szerint egyetértenek azzal, hogy amennyiben a választott iskolában, helyhiány miatt, kérvényüket visszautasítják, a gyermek a körzet szerint kijelölt iskolába iratkozzék. Ez esetben az informatikai rendszer az első beiratkozási szakaszban jóváhagyja a gyermek kérelmét a körzet szerinti iskolába való beírásra.
  •    Ha a szülők nem jelölik be ezt az opciót, akkor, amennyiben a NEM körzethez tartozó iskolába, helyhiány miatt nem hagyják jóvá kérelmüket, a gyermek beíratása az első szakaszban megoldatlan marad, és a második beiratkozási szakaszon is részt kell vennie.
  •    Az országos informatikai alkalmazás NEM teszi lehetővé, hogy egy gyermek több iskolába is beiratkozzék, tehát csupán egyetlen iskolában adható le a beiratkozási kérvény.
  •    Az első beiratkozási szakasz lezártával közlik a szabadon maradt helyek számát, illetve a nem beiskolázott gyerekek névsorát.
  •    Ezen gyerekek szülei új típusnyomtatványt töltenek ki, amelyen három iskolát jelölnek be, és az elsőnek bejelölt iskolában adnak le.
  •   A második beiratkozási szakaszra csak azon iskoláknál lehet jelentkezni, ahol az első szakasz után maradtak szabad helyek.
  •   Amennyiben a második szakasz után is marad beiskolázatlan gyerek,a tanfelügyelőségek összesíti és megoldja ezeket a helyzeteket.

  A Kölcsey Ferenc Főgimnázium Körzete

  •    Mihai Eminescu utca

  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  •    Beiratkozási típuskérvény
  •    A szülő személyi igazolványa és annak  másolata
  •    A gyermek születési bizonyítványa és annak másolata
  •   A lakcímet igazoló iratoknak a 97/2005 Sürgősségi kormányrendelet előírásainak kell megfelelniük ( a körzethez tartozók számára).
  •   Amennyiben a gyermek 2017. szeptember 1.- december 31. között tölti be a hat évet szükséges az iskolaérettséget vizsgáló bizottság igazolása.
  •    Elvált szülők esetén  atörvényszéki határozat (eredeti és másolat), amelyből kitűnik  a szülői felügyelet gyakorlásának módja, illetve kinél helyezte el a bíróság a gyermeket.
  Az általános kritériumok igazoló iratai
  •    lakcímet igazoló irat ( a szülő személyi igazolványa)
  •    Rokkantsági fokot igazoló irat
  •    Árva gyermek esetében szülő(k) halotti bizonyítványa (eredeti és másolat)
  •    Állami gondozástigazoló irat
  •     Iskolai igazolás( ha a  gyermek testvére ugyenebbe az iskolába jár).
  KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELKÉSZĺTŐ OSZTÁLYBA VALÓ BEIRATKOZÁSHOZ 2019 - 2020 TANÉV

  1. Magyar tannyelvű óvodába járt, ugyanis a felkészítő osztály programja az anyanyelvű óvodák programjára épül
  2. A 29-es számú óvodába járt, amely intézmény a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumhoz tartozik, mint jogi személy.
  3.A szülők /nagyszülők vagy a törvényes gyámja a tanügyben dolgoznak. Ezt az előnyt a közös munkaszerződés kitétele tartalmazza.
  4. A szülők /nagyszülők / a törvényes gyám, iskolánk alkalmazottai.
  5. A szülők ( törvényes gyám) iskolánk tanulói voltak.

  A beiratkozás a kérelmező által benyújtott iratok alapján történik.
  A specifikus kritériumok igazoló iratai
  •    1→ Igazolás arról, hogy magyar tannyelvű óvodába járt
  •    2→Igazolás arról, hogy a 29-es óvodába járt
  •    3, 4→Munkahelyi igazolás (ha a szülő a tanügyben dolgozik, illetve, ha iskolánk   alkalmazottja.
  •    5 → Érettségi diploma ( a középiskola elvégzését igazoló irat), ha a szülő iskolánk diákja volt.