Katedrák

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CONCURSURI ŞI ACTIVITĂŢI

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.

Activitatea educativă desfăşurată în cadrul Colegiului Naţional "Kölcsey Ferenc" Satu Mare are în vedere: valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii; aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală (elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ); stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.

Catedra de Limba şi literatura română desfăşoară o bogată şi variată activitate:

 1. De Ziua Mondială a Educaţiei, d-na prof. Anderco Daniela şi dl. prof. dr. Maier Arnold au organizat un concurs de postere pentru elevii claselor a IX-a;
 2. În lunile septembrie - octombrie 2014, elevii din clasele a IX-a A, C, E, coordonaţi de domnul prof. dr. Maier Arnold şi de domna prof. Anderco Daniela, au participat la Concursul na?ional pentru liceeni EUROSCOLA, edi?ia a VII-a (2014/ 2015), cu tema "Împreună pentru tinerii Europei - o propunere legislativă de succes", organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) şi Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).
 3. Elevii au simulat activităţile legate de adoptarea unei rezoluţii în Parlamentul European, în cadrul procedurii legislative ordinare (codecizie). Simularea a pornit de la o propunere legislativă iniţiată de Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Împreună pentru tinerii Europei. Apel la ac?iune pentru combaterea ?omajului în rândul tinerilor (COM/2013/0447 final), care a fost discutată la nivelul comisiei parlamentare permanente Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, şi s-a încheiat cu adoptarea acesteia în plenul Parlamentului.
 4. Elevii trupei de teatru "SZINPADIAK" de la Colegiul Naţional "Kölcsey Ferenc" Satu Mare, sub coordonarea d-lui prof. dr. Maier Arnold au participat în luna noiembrie 2014 la Festivalul Regional de Teatru, "Teatrul-un joc al imaginaţiei", de la Teatrul Muncipal din Baia Mare. Tinerii liceeni (elevii din clasele a IX-a A, C şi E) de la Kölcsey au interpretat piesa "Mateiaş Gâscarul" după Fazekas Mihaly. Döbrögi, moşierul arogant şi nemilos confiscă gâştile lui Mateiaş Gâscarul, chiar şi îl pedepseşte cu lovituri de bâte. Însă Mateiaş se răzbună, şi răsplăteşte de trei ori moşierului bătaia. Piesa prezintă cu mult umor, cum îl păcăleşte tânărul sărac pe moşier, cum învinge convingererea şi şiretenia curată a băiatului lăcomia şi prostia. Distribuţia: Mateiaş Gâscarul - Sárosi Máté, Döbrögi - Daroczi Nándor, Căpetenia slujitorilor - Tatlidede Attila, Primarul - Stefanucz Dávid, Geambaşul - Fülöp Ábel. Am obţinut LOCUL II, iar elevul Tatlidede Attila din clasa a IX-a E a obţinut PREMIUL SPECIAL pentru rolul de cel mai bun actor în rol secundar.
 5. În noiembrie 2014, elevii colegiului, sub coordonarea d-lui prof. dr. Maier Arnold, au participat la Olimpiada Naţională de Lingvistică - faza judeţeană. Elevii au obţinut rezultate excepţionale: Demeter Tamas IX A - Locul I (calificat pentru faza naţională), Fulop Abel IX C - Locul III, Gyongyosi Mark VIII - Locul III. Demeter Tamas s-a calificat pentru faza naţională, ce se va desfăşura la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, în luna martie 2015.
 6. În decembrie 2014, elevii colegiului, sub coordonarea d-lui prof. dr. Maier Arnold, au participat la Olimpiada Naţională "Lectura ca abilitate de viaţă" - faza judeţeană, elevii obţinând rezultate foarte bune.
 7. În luna decembrie 2014, în pragul sărbătorilor de iarnă, elevii din clasele a IX-a C, E şi F, sub coordonarea d-lui prof. dr. Maier Arnold şi a d-nei prof. Anderco Daniela, au dorit să aducă zâmbetul pe buzele vârstnicilor de la Căminul de bătrâni "Speranţa" Satu Mare, printr-o serie de poezii şi colinde, precum şi surprise pregătite manual de elevii şcolii.
 8. Elevii claselor a VI-a, a VIII-a, a IX-a A, C şi E, sub coordonarea d-nei prof. Luca Laura şi a d-lui prof. dr. Maier Arnold, au participat la Olimpiada de limbă, literatură şi comunicare - fazele municipală şi judeţeană. La faza municipală elevii au obţinut rezultate foarte bune, calificându-se elevii: Pándi Dóra, Kegyes Dávid, Romocsa Réka şi Grosz Gerő Gabriella. La faza judeţeană, eleva Pandi Dora s-a clasat pe locul III.
 9. În ianuarie 2015, elevii clasei a VIII-a, sub coordonarea d-lui prof. dr. Maier Arnold, au participat la Concursul Naţional COMPER la limba şi literatura română, ianuarie 2015, etapa I, remarcându-se prin rezultate de excepţie.
 10. Tot în ianuarie 2015, sub coordonarea d-lui prof. dr. Maier Arnold, elevele: Dobos Irisz IX E, Haidu Anita IX A şi Kállai Eszter IX C, au participat la Concursul judeţean de recitare şi interpretare "Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu...", la Filarmonica de Stat "Dinu Lipatti" Satu Mare.
 11. În ianuarie 2015, sub coordonarea d-lui prof. dr. Maier Arnold, elevele: Mihis Alexandra IX E şi Képiró Dorotya IX A, au participat la Concursul regional de recitări şi grafică "Mihai Eminescu" de la Castelul Karolyi din Carei, Eleva Mihis Alexandra a obţinut Premiul II, iar eleva Képiró Dorotya Premiul III.
 12. În ianuarie 2015, sub coordonarea d-lui prof. dr. Maier Arnold şi a d-nei prof. Anderco Daniela, elevii claselor a IX-a A, C, E, F, au participat la Concursul "Mihai Eminescu" la Liceul Reformat Satu Mare, obţinând rezultate remarcabile: Dobos Irisz IX E Premiul I ("Şi dacă..." M. Eminescu - ipostaze muzicale), Balint Boroka IX F Premiul Menţiune ("Pe lângă plopii fără soţ" M. Eminescu - ipostaze muzicale) şi elevul Sarosi Mate IX C Premiul Menţiune ("Revedere" M. Eminescu - ipostaze lirice).
 13. Elevii şcolii noastre s-au înscris în CAMPANIA ANTIDROG "ALEGE CONŞTIENT!", organizat de ISJ şi CJRAE Satu Mare, la Concursul de afişe, de spoturi şi de proiecte antidrog. Elevii au fost coordonaţi de d-na prof. Luca Laura şi de dl. prof. dr. Maier Arnold. Elevii înscrişi sunt: Gergely Noémi, Antal Iulia (prof. Luca Laura), Fülöp Ábel, Stefănucz Dávid, Dobos Irisz, Daróczy Nándor, Sárosi Máté, Kiss Mercédesz, Tatar Zsuzsanna (prof. dr. Maier Arnold). În luna martie 2015 se va desfăşura concursul propriu-zis.
 14. În februarie 2015, Direcţia de Cultură din cadrul Primăriei Carei a organizat în 20 februarie 2015, cu ocazia Zilei Internaţionale a Limbii Materne, cea de-a treia ediţie a concursului de recitări în limbile română, maghiară şi germană. De la şcoala noastră a participat un grup de elevi din clasele a IX-a, sub coordonarea d-lui prof. dr. Maier Arnold. Elevii au obţinut următoarele rezultate: I. Limba română: Képiró Dorotya IX A ("Un vis" de Petőfi Sándor) - Premiul III; II. Limba maghiară: Dobos Irisz IX E ("Ősz végén" Vasile Alecsandri) - Premiul I, Rácz Roland IX C ("Hegyi tavak között" Lucian Blaga) - Premiul II, Kállai Eszter IX C ("A tegnapokkal fogy az élet..." Mihai Eminescu) - Premiul III, Takács Beatrix IX C ("Viszontlátás" Mihai Eminescu) - Menţiune; III. Limba germană: Pallai Tünde IX E ("Schlummermate Vögel" Mihai Eminescu) - Premiul I, Comiati Renata IX E ("Und Wenn" Mihai Eminescu) - Premiul II. Toate aceste activităţi şi concursuri demonstrează că educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.

 

Maier Arnold, profesor

....ugrás a menühöz

Munkák és napok a magyartanári munkaközösségben

"Nincs nyelv és literatúra becsülni való sokszínűség nélkül."(Kölcsey Ferenc)

Közismert tény, hogy a magyar nyelv és irodalom tanítása különleges szerepet tölt be az oktatásban, hiszen a többi tantárgy elsajátításának az alapját biztosítja. Ez a tantárgy nem csupán ismereteket közvetít, hanem a gondolatok nyelvi átültetését is szolgálja. A világkép formálásán túl hozzásegíti a tanulókat önmaguk megismeréséhez, fejleszti a hatékony kapcsolatteremtési készségeket, ugyanakkor megtanít érvekkel vitázni, megalapozott véleményt alkotni. Sajátos helyzetet biztosít számára az is, hogy egyszerre művészet és tudomány.

Munkaközösségünk tagjai az elmúlt évtizedek során is a felsoroltak szellemében, gyakori épület-és vezetőcserék, néha egymásnak ellentmondó oktatási reformtörekvések, változó tantervek közepette igyekeztek 800 diákot szóbeli és írásbeli önkifejezésre, lényeglátásra nevelni, illetve felkelteni bennük a műveltség iránti igényt. Tivadar Mária tanárnő és Nagy Gyula tanár úr nyugdíjba vonulása, Lovas János tanár úr főiskolára való áthelyezése után kialakult az öt pedagógusból álló munkacsoport, amelynek tagjai: Bagosi Ilona, Kozák Anikó, Pataki Enikő, Fisár Erika, Téglás József címzetes tanárok. Pataki tanárnő igazgatóvá történő kinevezésének következtében új kollégával is bővült kis "csapatunk", Fehér Laura helyettes tanár személyében.

Nem könnyű dolog az anyanyelv oktatásának örökérvényű célkitűzéseit (a művészi szép iránti fogékonyság fejlesztése, az olvasóvá nevelés, a magyar nyelv művelése, az identitástudat erősítése) olyan magyartanárok után teljesíteni, mint Antal Péter, Nagy Sajó Magda, Ligeti Zoltán, Katona Sándor, Kasztovszki László, Terdik Ilona, Bura László. A "genius loci" mégis arra kötelez bennünket, hogy, ami tanáron múlik felkészültségben, kreativitásban, a gyermekek iránti odafigyelésben és szeretetben (ami köztudottan minden pedagógia alfája és ómegája), azt munkaközösségünk tagjai maximálisan teljesítsék. Fölöslegesnek tartom a korábbi évek annaleseinek följegyzéseit idézni, hisz egy részletes visszatekintést a 2008-as évkönyvben már olvashattunk Bagosi Ilona tanárnő tollából, ezért inkább általános képet szeretnék felvázolni munkaközösségünk összetett és változatos tevékenységéről, annak eredményeiről.

A magyartanárok lelkiismeretes és következetes munkájának, valamint a diákok szorgalmának köszönhetően 1990 óta a legjobb érettségi eredményeket magyar nyelv és irodalom vizsgákon érték el végzőseink, 100%-os átmenési aránnyal öregbítve főgimnáziumunk hírnevét. Pedagógusaink példamutató tevékenységét dicséri az is, hogy az utóbbi másfél évtized során közel félszáz volt kölcseys diák végzett különböző erdélyi és anyaországi bölcsészettudományi egyetemeken, vállalva a tanári pálya kihívásait, az anyanyelvi oktatás ember-és jellemformáló nemes feladatát. Az is büszkeséggel tölt el bennünket, hogy iskolánk egykori sikeres tollforgatói közül többen is megkedvelték a publicisztikát, s azóta közismert újságírókká váltak, vagy szerkesztőkként, riporterekként, műsorvezetőkként dolgoznak az erdélyi és anyaországi médiában. A teljesség igénye nélkül említhetném Margitházy Bea, Székely Csilla, Fodor István, Szappanos Andrea, Végh Balázs, vagy akár Őry-Pákai Franciska, Princz Csaba, Pándi Annamária nevét.

A tantárgyversenyek megyei szakaszain évek hosszú során át kölcseys diákok vitték el a legtöbb díjat, de nevükkel gyakran találkozhattunk az országos szakasz eredményhirdetésein is. Az utóbbi évek legjobb teljesítményeit Selek Judit, Nagy Noémi, Bíró Annamária, Dohi Zsuzsa, Kósa Zsuzsa, Bodor Krisztina, Fanea József, Geréb Miklós, Garda Ingrid, Kiss Tünde, Krupa Melánia, Veres Kupán Emese, Bereczky Réka, Kósa Mónika, Tóth Imola,Farkas Henrietta, Fényes Anita, Kovács Kitty versenyzők nyújtották.

Bagosi Ilona tanárnő kezdeményezésére jött létre iskolánkban az Anyanyelvápoló Kör, s az ott felkészített diákok többször is győztesei voltak az erdélyi regionális versenyeknek, majd bizonyítottak a Magyarországon sorra került nemzetközi szakaszon is. A szép beszédért járó Kazinczy-érmet az utóbbi pár évben jogosan érdemelte ki Fodor Orsolya, Gál Eszter, Simon Virág, Márkus Éva, Szabad László.

Téglás József magyartanár irányításával indult be a főgimnáziumban a helyesírási tehetséggondozó csoport. A tanórákon kívül zajló célirányos , személyre szabott tevékenység meghozta a hozzá fűzött reményeket. Ennek beszédes bizonyítéka a számos díj , amit az Implom József Helyesírási Verseny megyei, országos és nemzetközi szakaszain érdemeltek ki a megmérettetést vállaló diákok. A legjobb teljesítményt nyújtók sikerei közül említést érdemel Heidenhoffer Erhárd nemzetközi I. helyezése,. Benedek Karola kétszeres országos első díja, de nem hallgathatjuk el a tanár úr korábbi években végzett diákjainak, Gál Eszternek, Gnándt Márknak és Tóth Imolának a nevét sem, hiszen ők ugyanennek a versenynek a gyulai nemzetközi szakaszán képviselték becsülettel Erdélyt és iskolájukat.

Írói vénával megáldott tanulóink a szatmárnémeti és szovátai irodalmi kreativitási versenyen, versmondóink pedig a szatmári, nagyváradi, kolozsvári, szalontai, brassói, nyíregyházi és debreceni szavalóversenyeken csillogtatták tehetségüket, megszerezve a díjak zömét. Számos alkalommal kiváló eredményekkel tértek haza a népköltészet kedvelői is a mesemondó verseny országos szakaszáról, amelynek évek óta Sepsiszentgyörgy ad otthont. Méltán lehetünk büszkék Ghiurutan-Bura Rosina, Berki Ádám, Ghirasin Anna, Tóth-Páll Edit, Koncz Kriszta, Magdás Valter, János Abigél és Katona Loránd sikereire.

A magyartanári munkaközösség tagjai derekasan kivették részüket a különböző iskolán kívüli tevékenységekből is. Ezek közül megemlíthetjük az irodalmi emlékhelyek megismerését célzó tanulmányi kirándulásokat, amelyeket Bagosi Ilona,Nagy Gyula, Kozák Anikó és Fehér Laura szerveztek Kolozsvárra, Nagyváradra, Adyfalvára, Szatmárcsekére, Tiszacsécsére és Széphalomra. Felejthetetlen élmény marad többek között az a Téglás József tanár által szervezett irodalmi zarándoklat, amely során a kölcseys verskedvelők 500 koltói, nagybányai, felsőbányai diákkal közösen mondták el a Szeptember végén című lírai gyöngyszemet a Teleki kastély szomszédságában lévő híres somfa mellett, Jordán Tamás színész-rendező irányításával.

Hagyományosan ismétlődő tevékenységeink közé tartozott a különböző irodalmi-történelmi megemlékezések, jeles évfordulók, emléktábla-és szoboravatások zenés-verses műsorainak előkészítése. Gondoljunk csak a Magyar Kultúra Hete rendezvényeire, a koltói Petőfi-ünnepségre, a szatmári Dsida-, Páskándi-, Szilágyi Domokos-, a szatmárcsekei Kölcsey-megemlékezésekre, vagy a március 15., október 6. és 23., január 22. alkalmából készült sikeres összeállításokra! Emlékezetesek maradnak a nagykárolyi Kaffka Margit Társasággal, a szatmárnémeti Ady Endre Társasággal és a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Társasággal közösen szervezett tevékenységek, a Magyar Kultúra Hete keretében lezajlott események, Luby Margit és Kaffka Margit emléktábláinak avatási ünnepségei, a Szatmári Irodalmi Napok, az Óriásnapok fénypontjaként emlegetett magyartanári paródiák, a Nyílt Nap esszépályázatai, a ballagási ünnepségek műsorai, amelyeknek megtervezésében és lebonyolításában is oroszlánrészt vállaltunk.

Óriási sikert arattak azok a Dsida-, Szilágyi Domokos-, József Attila-, Radnóti-, Kovács András Ferenc-estek is, amelyeket verskedvelő diákokkal állított össze Nagy Gyula tanár úr. Nem feledkezhetünk meg a Pataki Enikő, Fehér Laura, Kozák Anikó tanárnők által készített karácsonyi műsorokról sem, amelyekkel a gimnáziumi osztályok évente kedveskedtek a nyugdíjba vonult egykori tanáraiknak.

Az iskolai színjátszás legszebb hagyományainak követése sarkallta Pataki Enikő és Nagy Gyula magyartanárokat a MIDIPÓ és MADIPÓ elnevezésű színjátszó csoportok létrehozására. Fellépéseikkel nemcsak iskolai és megyeközi vetélkedőkön, hanem anyaországi versenyeken is sikert arattak. Méltán lehetünk büszkék az innen indult és azóta ismertté vált színházi emberekre: Szücs Ervin, Sorbán Csaba, Székely Csilla, Laczkó Tekla, Varga Andrea színészekre, Nagy Tamás, Fóris Emese, Bandura Tibor bábszínészekre, Nagy Ágota rendezőre, Kereskényi Hajnal dramaturgra.

Az egykori iskolaújság, a Diákszó méltó utódra talált a Tintaszósz című, 3-4 havonta megjelenő diáklapban, amelynek szerkesztését Bagosi Ilona tanárnő irányítja.

Hagyományt nemcsak követni lehet, hanem teremteni is. Ez munkaközösségünk tagjaira is érvényes. Így például Nagy Gyula tanár úr kezdeményezte az ODIF (Országos Diákszínjátszó Fesztivál) létrejöttét. Az első fesztivál megrendezésének színhelye iskolánk volt 1992-ben, s azóta már jubileumi ünnepséget is tartottunk. Munkaközösségünk tagjainak az ötlete volt a Költészet Napjának tiszteletére szervezett tevékenység , amely során az iskola udvarán közel 800 diák közreműködésével csendül fel az általuk legszebbnek tartott költemény. Az ünneplésnek ezt a formáját 2011 óta a megye minden magyar tannyelvű iskolája alkalmazza. Sajátos színfoltjai voltak az iskolánkban zajló magyartanításnak az utóbbi évek rendhagyó irodalomórái, amelyek során diákjaink közismert költőkkel, színészekkel, előadókkal, egyetemi tanárokkal találkozhattak.

A sikeres tevékenységeinket és kiváló eredményeinket még hosszan sorolhatnám, de nem teszem. Úgy érzem, hogy a jövő záloga a lelkiismerettel végzett munka, amely biztosíthatja a Kölcsey Ferenc Főgimnázium méltán kiérdemelt hírnevének továbbélését. Ehhez munkaközösségünk tagjai is legjobb tudásuk szerint fognak hozzájárulni, hogy az iskola padjaiból kikerülő tanítványok róluk is elmondhassák azt, amit Balázs Mihály állított Gárdonyiról, a pedagógusról: "Amíg tanított, azt teljes szívvel cselekedte. Emberszámba vette tanítványait, ugyanakkor igényes és következetes volt. Nemcsak oktatott, nevelt is."

Téglás József

a magyartanári munkaközösség vezetője

....ugrás a menühöz

Földrajz katedra - A földrajz munkaközösség tevékenységéről

"A földrajz olyan a tudományban, mint a városok között Los Angeles: hatalmas területre terjed, összeolvad szomszédaival, és roppant nehéz meglelni a központját" (W. D. Pattison)

A földrajz bizonyos szintű ismerete elengedhetetlen napjainkban, hiszen a média híreit lehetetlen földrajzi tájékozottság nélkül értelmezni. A Kölcsey Ferenc Főgimnázium mindenkori tanárai igyekeztek változatos módszerekkel, az egyes tanulócsoportok képességeinek megfelelően tanítani a földrajzot. Kiemelt célunk, hogy tanulóink továbbra is szeressék ezt a tantárgyat, hogy számukra a földrajztanulás ne unalmas időtöltés, hanem hasznos élményforrás legyen.
A földrajz munkaközösséget jelenleg két tanár alkotja Elek Imre és Tar István személyében. Olyan tapasztalt, szakmailag jól felkészült elődök nyomdokain próbálunk járni mint: Burai Béla, Felényi Lajos, Barna András, Csillag Antal, Székely Ilona. Természetesen mint a világ fejlettebb országaiban nálunk is megváltozott a földrajztanítás koncepciója, tartalma. Ma már a hagyományos és modern szemléltetőeszközök használata feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a tanulók valóságos képet alkossanak a Földről. Célkitűzésünk a multimédiás alkalmazások és az internet használata a földrajzórákon, amihez rendelkezni kell a kezeléshez szükséges pedagógiai és IKT kompetenciákkal. A földrajzórát színessé, változatossá tevő anyagok megtalálása a világhálón, azok feldolgozása és beépítése a tanításba nagyon időigényes folyamat. Magam is órákat töltök el egy-egy a földrajzórán használt adat, térkép, animáció, videofilm megkeresésével. A földrajz szakkabinet felszereltsége jónak mondható: gazdag térképállomány és kőzetgyűjtemény, számítógép, videoprojektor, multifunkcionális nyomtató, televízió, videolejátszó áll rendelkezésünkre. 2015-ben interaktív táblával, új számítógéppel és digitális tananyagokkal gazdagodtunk. Diákjaink közül hagyományosan sokan választják a földrajzot érettségi tantárgyként. Felkészítésüket a tanórán kívüli konzultációk keretében oldjuk meg. Rendszeresen részt veszünk a megyei földrajzi munkaközösség megbeszélésein, továbbképzésekre járunk, javítótanárként ott vagyunk az érettségin és a földrajz tantárgyverseny különböző szakaszain. Elek Imre a Tanfelügyelőség módszertanos tanáraként is tevékenykedik, és ezen munkájából adódóan kapcsolatban áll a környék földrajztanáraival.
A szaktanárok irányításával, diákjaink rendszeresen részt vesznek a tanulmányi versenyeken és szép eredményeket értek el az évek során. Ilyen szempontból különösen sikeres volt az utóbbi négy tanév amikor a földrajz tantárgyolimpia országos szakaszán öregbítettük iskolánk hírnevét. Kerekes Anna, a 2014-ben végzett XII. A osztály tanulója összesen négyszer nyerte meg a tantárgyverseny megyei szakaszát. A 2011-es Temesváron rendezett országos döntőn is szépen szerepelt, a 2012-es Craiován rendezett versenyen viszont már a legjobbak között volt. Országos hatodik helye (41 megye és Bukarest versenyzői között) és a Dicsérő oklevél figyelemreméltó teljesítmény. Anna három alkalommal szállt versenybe a nemzetközi szakaszon való résztvételért is, ahol angol nyelven kellett bizonyítania földrajztudását, és bár nem került be a háromtagú országos csapatba, ott is jól szerepelt. Eredményesen szerepelt a 2013-as Târgu-Jiuban (a Román Földrajzi Társaság különdíja) és a 2014-es Bacăuban rendezett országos döntőn is. A 2012-es craiovai országos döntőn, a kilencedikesek versenyében részt vett Bíró Ábel is. Kerekes Anna sikeresen szerepelt a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Országos Multidiszciplináris Tantárgyversenyen is ahol a Teleki Sámuel Földrajzverseny mindkét tagozatát megnyerte. 2013-ban a humánföldrajz kategóriában lett első, 2014-ben pedig a természetföldrajz tagozaton indult. Mivel itt is első helyezést ért el, másodszor is felvették a Babes-Bolyai Tudományegyetem földrajz karára. Jelenleg az egyetem kartográfia-topográfia szakos hallgatója. Az utóbbi években diákjaink számos helyezést értek el a Földrajz Tantárgyolimpia megyei szakaszán is: Darabán Bettina (második hely a kilencedikesek között), Vaida Zsolt (második hely-XI. o.), Ianos Abigél (harmadik hely-X. osztály), Daróczy Enikő (harmadik hely-XI. osztály), Bauer Dávid (második hely-XII. osztály). Az V-VII osztályosok számára rendezett országos Terra Földrajzversenyen is kiválóan szerepeltek diákjaink. 2013-ban Borneas Cristian nyerte meg a hatodikosok megyei versenyét, majd az országos szakaszon szerzett harmadik díjat. 2014-ben, a hatodikosok között Sárány Lóránt nyerte a megyei szakaszt, az országoson pedig Dícsérő oklevelet kapott. A verseny megyei szakaszain helyezéseket értek el: Borneas Cristian (2014-ben második-VII. osztály), Polacsek Eszter (2014-ben dicséret-V.o.), Tepfenhart Beatrix (2014-ben dícséret-VI.o.)
A földrajzot szerető diákjaink közül sokan folytatták tanulmányaikat a kolozsvári és más egyetemek Földrajz, Területfejlesztés, Térképészet és Turizmusföldrajz szakán. Íme néhány név az utóbbi évekből a teljesség igénye nélkül: Katona Nóra, Ihos Andrea, Kató Ágnes, Bányai Róbert, Tar Beáta-Orsolya, Kocsis Anita, Kürti Hajnalka, Tivadar Alpár, Babos Katinka, Kató Csongor, Sebestyén Lavínia, Rozsi Orsolya, Tóth Örs, Szmuriga Orsolya, Kerekes Anna.

Tar István földrajztanár

....ugrás a menühöz