29-es számú Napköziotthonos Tagóvoda

" Életed öröme a gyermek, Virág, kit a tavaszi rét termett, Ha először szólít puha szóval, Úgy véled a fülemüle szólal. " (AaliTokambajev)

Bemutatkozunk

Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttműködve, az életkori sajátosságokat figyelembe véve segítjük elő a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakozását. Legfontosabbnak tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat nálunk, hogy játszva tanuljanak.Termeink tágasak, otthonosak, két óvodai csoportban, egyenként 25 fős gyermeklétszámmal folyik az oktatás.
Csoportjaink: . BÓBITA CSOPORT, . PILLANGÓ CSOPORT
A nevelő - oktató munkát négy magasfokú szakképzettzettséggel rendelkező óvodapedagógus látja el, akik folyamatosan törekszenek a szakmai megújulásra.
Óvodánk a Babe?s - Bolyai Tudományegyetem tanítóképző fakultásának gyakorló - óvodája. Pedagógusaink tehát az év során gyakorlatvezető pedagógusok is, folyamatosan követik a legújabb változásokat, munkájuk soránk a legmodernebb módszereket a hagyományos pedagógia eszközeivel kombináltan alkalmazzák.
Nevelő munkájukbans egítőtársak a szakképzett dajkák, akik a gondozás és egészséges életvitelre nevelésben, a szokások rögzítésében hatékonyan együttműködnek velük.
Az intézménykhez tartozik egy tágas udvar, mely egy, a gyermekek mozgásigényét kielégítendő , korszerű, európai normák szerint készült csúszdávalvan felszerelve.
....ugrás a menühöz

Beiratkozás az óvodába

CÍM: Szatmárnémeti, str. 1Decembrie1918 Nr.15
E-MAIL: kolcseyovoda@yahoo.ro
Tel: 0261-750979

Első szakasz - újrairatkozás: 2016 május 4 - 2016 május 20, 8-12 és 14-16 óra között
Az óvodai iratkozás első szakaszában újra be kell iratni mindazokat a gyerekeket, akik már az óvodába járnak.
Második szakasz - beiratkozás a szabadon maradt helyekre: 2016 május 23 - 2016 június 10, 8-12 óra között. Szabad helyek: kiscsoport: 15 hely, nagycsoport: 2 hely
Beiratkozáshoz szükséges papírok:

 • Típuskérvény
 • Gyerek születési bizonyítványa eredetiben és másolatban
 • Szülő személyi ígazolványa eredetiben és másolatban
 • Általános és specifikus kritériumokat igazoló iratok
 • Az Oktatási Minisztérium 3311/26.04.2016 átirata és a 1252/2012 es Kormányhatározat alapján a szabad helyekre kiscsoportba felvehetők a két éves kort betöltött gyerekek is (csak amennyiben maradt szabad hely a kiscsoportban). Túljelentkezés esetén a minisztérium által meghatározott általános, illetve az intézmény által meghatározott speciális kritériumok szerint írjuk be a gyerekeket. Általános kritériumok:
  1. Árva (mindkét szülő elhunyt)/állami gondozott.
  2. Félárva.
  3. Az intézménybe jár testvére.
  4. Orvosi igazolással alátámasztott fogyatékosság (grad de handicap).
  Speciális kritériumok:
  1. A lakcímük a Kölcsey Ferenc Főgimnázium körzetébe tehető.
  2. A szülő munkahelye az intézmény körzetében található.
  3. Ha a szülő, vagy nagyszülő a tanügy alkalmazottja.
  4. Ha a szülő, vagy hivatalos gyám egyedüli csaladfentatrtó.
  5. Ha a szülők, a nagyszülők, testvérek a tanintézmény hallgatói/diákjai voltak.
  Pataki Enikő
  Igazgató
  Beiratkozás az óvoda székhelyén: str. 1Decembrie 1918 Nr.15
  Tel: 0261-750979

  ....ugrás a menühöz

  Tevékenységek

  Elveink :

  1. nevelés- és gyermekközpontú iskolai életmódra felkészítő óvoda minőségi megvalósítása;
  2. ingergazdag környezet megteremtése;
  3. egyéni sajátosság, fejlődési ritmus figyelembe vétele;
  4. a gyermekek jogainak tiszteletben tartása;
  5. a családdal való hatékony együttműködés;
  A mese, vers, ének, ábrázolás, matematika, környezetismeret, testnevelés területeit egymással összefüggésben, egy témakör köré csoportosítva tapasztalják meg, és élik át gyermekeink. Az ismeretek megszerzésénél a sokféle tevékenységi formát, cselekedtetést részesítjük előnyben, így a felfedezés öröme, a megtapasztalás élménye segíti gyermekeinket környezetünk teljesebb megismerésében. Valljuk, hogy ebben az életkorban a gyermek számára a legfejlesztőbb tevékenység a játék, amely egyben örömforrás is. Ehhez kötelességünk minden olyan feltételt megteremteni, és biztosítani, amelynek segítségével a játékban rejlő fejlesztési lehetőség megvalósulhat. Célkitűzéseink egy gyermekközpontú, minden területen az óvodás korosztály érdekeit szolgáló intézmény működtetése, a gyermeki személyiség olyan szintű kibontakoztatása, amelyre építeni lehet a későbbi életszakaszokban is. Célunk, hogy tudatos, tervszerű munkával tudjuk fejleszteni a gyermekekben azokat a szociális és értelmi képességeket, amelyek biztosítják a sikeres iskolai beilleszkedést.
  Legalapvetőbb módszereink a napi közvetlen kapcsolattartás, fogadó-óra, szülőiértekezlet, nyílt óvodai ünnepélyek, rendezvények, kirándulások.

  NYITVATARTÁS:6.00 óra - 17.00 óra között

  NAPI PROGRAM:

  1. 8.00 - 9.00 szabad tevékenységek, játékok;
  2. 9.00 - 9.30 reggeli;
  3. 9.30 - 11.30 tapasztalati területek szerinti tevékenységek
  4. 11.30 - 12.30 szabad tevékenységek,játékok
  5. 12.30 - 13.00 ebéd;
  6. 13.00 - 15.00 pihenés;
  7. 15.00 - 17.00 játék, kiegészítő foglalkozások.
  .....ugrás a menühöz

  Csoportok bemutakozasa

  Kiscsoport

  Ovonenik: Julcsi es Erika

  Nagycsoport

  Ovonenik: Aniko es Nora

  .....ugrás a menühöz